Cizojazyčná školka Sunny Kids

Home / Naše denní centrum

Spolupráce
Základní škola

Mezinárodní základní škola
Glauchau (IGS)

S nástupem do základní školy začíná pro předškolní děti nová životní etapa. Abychom děti v tomto období co nejlépe podpořili a připravili je na nové úkoly, je přínosná úzká spolupráce mezi naší mateřskou školou Sunny Kids a Mezinárodní základní školou Glauchau.

S ohledem na jejich individuální vývoj mají děti možnost připravit se na přechod do základní školy v posledním roce školky prostřednictvím různých projektů a cílené podpory a postupně se seznamovat s novým životním prostředím "školou".

Cíle spolupráce

Děti zahájily svůj individuální vzdělávací životopis v denním centru. Škola na něj chce navázat a stavět na získaných kompetencích a znalostech každého dítěte.

Školka a základní škola mají vzdělávací mandát a chtějí dětem poskytnout co nejlepší vzdělání. Z tohoto důvodu koordinují svůj pedagogický přístup k utváření přechodu.

Tato spolupráce dává rodičům a dětem možnost seznámit se s požadavky základní školy již v raném věku.

Mezinárodní základní škola Glauchau
Lindenstraße 28
08371 Glauchau

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.